Bake HA. Verhandelingen over het dierlijk magnetismus, 1791.

WLMD ID: ahfu
PDF

Catalog Record: Bake HA. Verhandelingen over het dierlijk magnetismus, 1791.

Title: Verhandelingen over het dierlijk magnetismus / door B. Franklin, … [et al.] ; naar de Engelsche vermeerderde uitgaave vertaald door H.A. Bake.

AccessKey: ahfu

Author: Franklin, Benjamin, 1706-1790.
Author: Bake, H. A. (Hermanus Adrianus), 1754-1805.

Corp. Author: France. Commission chargée de l’examen du magnétisme animal.

WLM Call Number: WO 391 B17 1791 RB

Accession NO.: RB1056

Publisher: Leiden : J. Honkoop, 1791.

Physical Description: 140 p. ; 23 cm.

Language: dut

Subject: Eslon, M. (Charles-Nicolas) d’, 1750-1786.
Subject: Thouret, Michel-Augustin, 1748-1810.
Subject: Animal Magnetism.
Subject: Mesmerism.

Type of Trace: Translation Of
Title: Rapport des commissaires.

General Notes: Michel Augustin Thouret, a physician, was a key opponent of the ideas of Franz Mesmer and a promoter of vaccination in France.

General Notes: “Bericht der gecommitteerden van de koninglijke maatschappij der geneeskunde te Parijs, tot het onderzoek van een werk, getijteld: Naspeuringen en twijffelingen aangaande het dierlijk magnetismus door den heere Thouret, M.D.”–Caption, p. [15].

General Notes: ” … door de heeren B. Franklin, Majault, Le Roy, Sallin, Bailly, D’Arcet, De Bory, Guillotin, Lavoisier, Geoffroy, Desperrieres, Jeanroi, Defourcroy, Chambon en Vicq d’Azyr. Leeden van de Koninglijke
Academie der Weetenschappen, en faculteit der Geneeskunde te Parys, en door den koning gecommitteerd tot het onderzoek weegens deeze zoo belangrijke zaak ; vervattende zoo wel de wijze van meededeeling van het magnetismus, als de uitwerkzelen, welken men daar van te wagten heeft, met zeer veele proeven bevestigd”–T.p.

General Notes: Digitized by Northern Micrographics July 21, 2011.